Z tłumieniem dynamicznym

W przypadku dynamicznego tłumienia sprężyna w końcowej fazie wysuwania zwalnia w sposób płynny, co skutkuje bardzo delikatnym zatrzymaniem klapy lub innego unoszonego przedmiotu. Jedną z podstawowych różnic między sprężynami z dynamicznym i hydraulicznym tłumieniem jest sposób montażu. Sprężyny z dynamicznym tłumieniem mogą być montowane w dowolnej pozycji, a sprężyny z tłumieniem hydraulicznym tłokiem w dół.  Sposób tłumienia możemy dobrać w zależności od zapotrzebowania klienta.Sprężyna gazowa