Pozycjonowane

Specjalny element cierny umieszczony na toku umożliwia pozycjonowanie – zatrzymywanie klapy w dowolnym miejscu  bez użycia dodatkowych elementów sterujących. Ten rodzaj sprężyn stosowany jest np. w szafkach kuchennych, regulowanych ramionach monitorów lub RTG.